free-image-resizer-cropper (19)

Политика за поверителност

Общи условия за онлайн казина българия

Въведение

Тези Стандартни правила и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, управляват използването от ваша страна на нашия уебсайт, онлайн казина българия, достъпен на адрес https://онлайн-казина-българия.com.

Тези условия ще бъдат приложени изцяло и ще засегнат използването от ваша страна на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички правила и условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни правила и условия на уебсайта. Тези Общи условия са генерирани с помощта на Примерен шаблон за Общи условия .

Непълнолетни или лица под 18 години нямат право да използват този уебсайт.

Права на интелектуална собственост

С изключение на съдържанието, което притежавате, съгласно тези Условия, онлайн казина българия и/или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуалната собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

Получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждане на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Ограничения

Вие сте специално ограничени от всички изброени по-долу:

  • публикуване на всякакви материали от уебсайта във всяка друга медия;
  • продажба, подлицензиране и/или по друг начин комерсиализиране на материали от уебсайта;
  • публично представяне и/или показване на материали от уебсайта;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да бъде вреден за този уебсайт;
  • използване на този уебсайт по начин, който засяга достъпа на потребителите до този уебсайт;
  • използване на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по какъвто и да е начин може да причини вреда на уебсайта или на което и да е лице или бизнес единица;
  • участие във всяко извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • използване на този уебсайт за участие в реклама или маркетинг.

Определени области от този уебсайт са ограничени за достъп от вас и онлайн казина българия може допълнително да ограничи достъпа ви до която и да е част от този уебсайт по всяко време и по абсолютно усмотрение. Всяко потребителско име и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да запазите поверителността.

Вашето съдържание

В тези Стандартни правила и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да показвате на този уебсайт. Показвайки Вашето Съдържание, вие предоставяте на онлайн казина българия неизключителен, световен неотменим, сублицензируем лиценз за използването, възпроизвеждането, адаптирането, публикуването, превода и разпространението му във всички медии.

Вашето съдържание трябва да е ваше собствено и не трябва да нарушава правата на трети страни. онлайн казина българия си запазва правото да премахне всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предупреждение.

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя „както е“, с всички недостатъци, и онлайн казина българия не изразява никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него. Също така, нищо от съдържанието на този уебсайт не трябва да се тълкува като съвет.

Ограничение на отговорността

В никакъв случай онлайн казина българия, нито който и да е от нейните служители, директори и служители, няма да бъде държан отговорен за каквото и да е, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на този уебсайт от ваша страна, независимо дали такава отговорност е по договор. онлайн казина българия, включително неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уебсайт от ваша страна.

Обезщетение

С настоящото вие обезщетявате в най-пълна степен онлайн казина българия от и срещу всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, основания за действие, щети и разноски, произтичащи по какъвто и да е начин, свързани с нарушението от ваша страна на някоя от разпоредбите на тези Условия. .

Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се окаже невалидна съгласно който и да е приложим закон, тези разпоредби ще бъдат изтрити, без да се засягат останалите разпоредби тук.

Варианти на условията

онлайн казина българия има право да преразглежда тези Условия по всяко време, когато сметне за добре, и като използвате този уебсайт, от вас се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

Присвояване

Онлайн казина българия има право да възлага, прехвърля и възлага на подизпълнители своите права и/или задължения съгласно настоящите Условия без никакво уведомление. Нямате право обаче да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители каквито и да е ваши права и/или задължения съгласно настоящите Условия.

Цялото споразумение

Тези условия представляват цялото споразумение между онлайн казина българия и вас във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна и заменят всички предишни споразумения и договорености.

Приложим закон и юрисдикция

ТТези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на щата bg и вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на щатските и федералните съдилища, разположени в bg, за разрешаване на всякакви спорове.